SEO

Cách tạo Google Authorship (Hiện Avarta) trên kết quả tìm kiếm

Hướng dẫn cách tạo avarta google + trên kết quả tìm kiếm google. Cách dễ nhất và đáng tin cậy nhất để cho phép thông tin tác giả hiện trong kết quả tìm kiếm của Google là cung cấp một địa chỉ email xác minh trên cùng một tên miền như nội dung của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không có một địa chỉ email trên cùng một tên...

Compare listings

So sánh